Z dniem 1.06.2023 r. akcja “Newhope” została zakończona.

Nowoczesna technologia
w obliczu wojny

Od lat wskaźnik przyrostu naturalnego w Ukrainie drastycznie spada. Dodatkowo warunki wojenne oraz stres podyktowany działaniami zbrojnymi spowodowały, że wskaźnik ciąż patologicznych przewyższa już 30 proc. Brak stałego dostępu do prądu (wymagany w przypadku szpitalnych urządzeń stacjonarnych), malejąca liczba personelu medycznego czy zniszczona infrastruktura i utrudniony dojazd pacjentek do placówek medycznych pogłębiają ten problem. Chcemy to zmienić, dostarczając kompleksowy system telemedyczny ratujący życie i zdrowie nienarodzonych dzieci.

SPRZĘT RATUJĄCY ŻYCIE

Dzięki całodobowemu monitoringowi parametrów życia dziecka, z którego można korzystać w domowych warunkach, kobieta czuje się zaopiekowana i bezpieczna. Jej parametry kontrolowane są przez ponad 660 medyków i położnych podpiętych do systemu - dzięki temu choćby najmniejsze nieprawidłowości wychwytywane są w sposób natychmiastowy, co wpływa na szybkość udzielenia pomocy dziecku.

Ambitny cel

Zbiórka 22 500 000 zł, które zostanie przekazane na zakup 3000 systemów zdalnej obsługi KTG do monitorowania ciąż.

Pomoc ponad 12 000 przyszłym mamom i uratowanie tysięcy nienarodzonych dzieci każdego roku.

Stopniowa odnowa medycznego zaplecza Ukrainy w trakcie wojny i zmniejszenie wskaźnika ciąż patologicznych .

Jak realnie pomagają zdalne systemy KTG?

Sprzęt KTG Carebits zostanie dostarczony do kilku, najbardziej narażonych wojną placówek medycznych, a następnie do ciężarnych, potrzebujących kobiet.

Jego głównym celem jest monitoring podstawowych badań wykonanych u wszystkich ciężarnych kobiet w III trymestrze oraz podczas porodu. Urządzenia kardiotokograficzne monitorują serce dziecka wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy. Zakupione w ramach akcji mobilne urządzenia nie wymagają stałego dostępu do prądu, co czyni je wysoce efektywnymi w objętej wojnie Ukrainie. Urządzenie jest atestowane oraz ma rekomendację Instytutu Matki i Dziecka.

Matka samodzielnie umieszcza urządzenie na brzuchu w domowych warunkach

System przekazuje wyniki badań do Centrum Monitoringu Położniczego 24/7

Następnie lekarz prowadzący z całodobowym dostępem do systemu analizuje wyniki

W razie podwyższonych parametrów, lekarz natychmiastowo wzywa pomoc dla dziecka lub matki.

Po każdej burzy wychodzi słońce

#NEWHOPE to nie tylko symbol słońca w barwach Ukrainy.
#NEWHOPE to symbol nadziei na lepsze, nowe życie - po każdej burzy, zza chmur wychodzą promienie słońca.

`

Wsparcie dla Ukrainy znaczy wiele

„Los kobiet w ciąży niewiele różni się od losu mieszkańców kraju objętego wojną. Cierpią nie tylko one, ale nienarodzone dzieci z zaburzeniami stresowymi czy patologią wewnątrzmaciczną. (…) Zrobimy wszystko by pomóc naszym kobietom, by otrzymały jak najlepszą pomoc medyczną i technologiczną.”

„Z rozwiązania można korzystać wtedy, kiedy kobieta nie ma dostępu do szpitala lub poradni – może sama przyłożyć peloty w domowych warunkach, aby zespół medyczny mógł analizować parametry płodu całodobowo. (…) Niedawno dzięki temu urządzeniu, uratowaliśmy w ten sposób dziecko, które miało nieprawidłowy zapis KTG. Byliśmy zmuszeni wykonać pilne cięcie cesarskie.”

„Jako żołnierz doskonale wiem, ile dla żołnierzy ukraińskich walczących z agresorem znaczy poczucie bezpieczeństwo ich rodzin, szczególnie żon i partnerek będących w ciąży. Dlatego z całego serca popieram inicjatywę NEW HOPE.”